video mạng phần cứng
Bìa và lời chú bản Gia phả họ Ngô Đáp Cầu do cụ NGÔ TRỌNG TỐ biên soạn năm 1877

Thăm Tam Đảo (1934)

Thăm Tam Đảo (8/1934). Từ trái sang phải : Bà Tiếu (Bà Mai Thị Từ), Ông Tiếu, Ông Phức, Ông Loan, Ông Phúc, Ông Phồn. Ảnh của Gia đình Ngô Thế Phổ

Album ảnh khác