video mạng phần cứng
Bìa và lời chú bản Gia phả họ Ngô Đáp Cầu do cụ NGÔ TRỌNG TỐ biên soạn năm 1877

Từ đời thứ 6 đến đời thứ 7 - Chi Ất

Trưởng Chi : NGÔ TRỌNG THÍCH (1750-1832)

LỤC THẾ TỔ

Ông tên chữ là Trọng Thích và Văn Tuyển, thụy Phúc Thiện.  Sinh năm Canh Ngọ (1750), thọ 83 tuổi. Mất ngày 14 tháng 12 năm Nhâm Thìn (1832) (03-02-1833), táng tại Bãi Đường. Năm 1965 đã di lên Nghĩa trang Thanh Sơn, Vũ Ninh.

Ông được tặng phong Trung Thuận Đại phu Hàn lâm viện Thị độc Học sĩ.

Bà đích là Vũ Thị Nghếch (khi tặng phong đổi tên là Vũ Thị Ích) hiệu Diệu Tín, mất ngày 23 tháng 5, thọ ngoài 40 tuổi, táng ở Bãi Mạ (Bà được sắc phong Chánh Tứ phẩm Cung nhân).

Bà kế là Vũ Thị Hấn, hiệu Từ Thận, thọ hơn 50 tuổi, mất ngày 14 tháng 10, táng tại Bãi Đường.

Ông là con thứ hai của cụ Ngô Thế Khuông. Bà là con gái ông Xã trưởng Vũ Quang Huy trong làng. Ông sinh về cuối đời nhà Lê, là người chất phác, ngay thẳng, cần kiệm.

Ông ở với bà đích sinh được hai trai là ông Văn Tạ(1), ông Thế Mỹ và một gái là bà Thị Thản (2). Khi bà đích mất, ông lại lấy bà Vũ Thị Hấn làm kế thất, sinh được hai trai là Thế Vựng(3), Thế Kỳ(4) và một gái là Thị Hoài.

Ông nuôi nấng gây dựng cho các con đều thành gia thất.

Ông làm nghề nông và buôn bán. Ông là người có công đầu tiên trong việc xây móng, đắp nền, mở mang cơ nghiệp, tậu ruộng, làm nhà cho dòng họ.

Ông đã từng làm Khán Thủ, tham dự hương chính tại xã nhà.

Khi ông 70 tuổi và 80 tuổi, hai lần gặp quốc gia khánh tiết(5), ông đều được thưởng tiền và lụa. Khi ông 80 tuổi, con trai trưởng của ông là ông Thế Mỹ cũng đã gần 60 tuổi. Hai cha con cùng ngồi bàn hương lão, ông ngồi bàn thượng. Lúc ấy, cháu đích tôn là ông Thế Mẫn đã đỗ Tú Tài và cũng đã có con trai. Trong nhà, con cháu đông vui, bốn đời sum họp (tứ đại đồng đường). Điềm hưng thịnh bắt đầu từ đấy.

Ngày 14 tháng 12 năm Nhâm Thìn (1832), ông mất. Khi ấy con trai, con gái, con dâu, con rể còn đủ cả. Vào năm Quý Sửu (1853), tên của ông đã được ghi vào Bia Hậu hiền của làng. Hiện nay, trên Bia Tư văn(6) vẫn còn ghi tên ông.

THẤT THẾ TỔ

Ông Ngô Thế Mỹ, húy Ngọ, thụy Đoan Chính. Ông sinh năm Giáp Ngọ (1774). Mất ngày 21 tháng 2 năm Nhâm Tý (1852), thọ 79 tuổi. Mộ táng tại Bãi Đường. Năm 1965 đã di mộ lên Nghĩa trang Thanh Sơn, Vũ Ninh.

Bà đích là Vũ Thị Dưỡng, hiệu Diệu Tường. Mất ngày 18 tháng 2, hưởng ngoài 20 tuổi, cũng táng tại Bãi Đường (bà có Hậu Phật).

Bà kế là Vũ Thị Bốn (em ruột bà Đích), lúc tặng phong đổi tên là Vũ Thị Bản, hiệu Diệu Đức. Bà sinh năm Quý Mão (1783). Mất ngày 13 tháng 1 năm Canh Ngọ (1870), thọ 88 tuổi. Mộ táng tại Bãi Đường. Tháng 2 năm Đinh Tỵ (1917) đã di mộ sang làng Phúc Đức ở Bãi Cát.

Ông được tặng phong: Gia nghị Đại phu Thiêm sự Phủ Thiêm sự. Bà kế được tặng phong: Chánh Tam phẩm Thục nhân.

Ông là con thứ hai Cụ Ngô Trọng Thích. Khi ông 20 tuổi, ông đã kết duyên với bà là con gái ông Tường Sinh Vũ Trọng Đinh và bà Hoàng Thị Bá. Ông sinh vào đời Lê Mạt là người cần cù cẩn thận ngay thẳng chất phác. Bản chất của ông là hồn nhiên, luôn giữ hòa khí, vui giận không lộ ra sắc mặt; phải trái đều giải thích rõ ràng thích đáng, làm yên lòng mọi người. Ông căm ghét và luôn luôn phong ngừa mọi sự gian hiểm.

Lúc còn ít tuổi, vì nhà nghèo nên ông không được đi học. Khi ông 30 tuổi, nhân ông nhạc có nuôi ông cử của làng Vân Điềm là Nguyễn Tiên sinh dạy học, ông bèn đến xin theo học.

Ban ngày, ông cần cù buôn bán, làm ăn, ban đêm giảng đọc văn bài, đọc hết vài pho kinh sử, tuy chưa phải là bác học quảng văn, nhưng cũng nhờ có học vấn mà rất bổ ích cho sự cư thân xử thế.

Sau bà đích mất (bà đích không có con), ông nhạc lại cho em ruột của bà đích là bà Vũ Thị Bốn gả cho làm kế thất, sinh hạ được 6 trai và hai gái:  Thị Trâm (năm Giáp Tý-1804), Thế Mẫn (năm Đinh Mão-1807), Thế Lương (năm Kỷ Tỵ-1809), Thế Cát (năm Tân Mùi-1811), Thế Biểu (năm Giáp Tuất -1814), Thế Bành (năm Bính Tý-1816), Thị Sáng (năm Mậu Dần-1818), Trọng Tố (năm Quý Mùi-1823).

THẤT THẾ TỔ

Ông Ngô Thế Vựng, tên cũ là Vững, khi mất mới đổi thành Vựng, thụy Hậu Phác. Ông là con thứ hai cụ Trọng Thích do bà kế Vũ Thị Hấn sinh ra. Hưởng dương 47 tuổi.

Bà là Vũ Thị Đán.

Ông bà sinh được một trai là Thế Bền

THẤT THẾ TỔ

Ông Ngô Thế Kỳ, thụy Thuần Dung là con thứ ba cụ Trọng Thích và bà kế Vũ Thị Hấn sinh ra.

Bà là Trương Thị Phó, hiệu Diệu Thành. Ông Bà sinh được 1 trai là Phúc Lộc.

*

Từ đời thứ tám, Chi Ất được chia thành bẩy ngành : 

Ngành thứ bảy (ngành trưởng Chi Ất). Trưởng ngành : Ông Ngô Thế Mẫn

Ngành thứ tám. Trưởng ngành : Ông Ngô Thế Lương

Ngành thứ chín. Trưởng ngành : Ông Ngô Thế Cát

Ngành thứ mười. Trưởng ngành : Ông Ngô Thế Bành

Ngành thứ mười một. Trưởng ngành : Ông Ngô Trọng Tố

Ngành thứ mười hai. Trưởng ngành: Ông Ngô Thế Bền

Ngành thứ mười ba. Trưởng ngành : Ông Ngô Phúc Lộc