video mạng phần cứng
Bìa và lời chú bản Gia phả họ Ngô Đáp Cầu do cụ NGÔ TRỌNG TỐ biên soạn năm 1877

Thông báo mới nhất

Tin buồn

Bà Vũ Thị Mai vợ ông Ngô Thế Thanh (Đ12, N7), sinh ngày 15/08/1925 đã từ trần vào ngày 12/03/2019 (tức ngày 07 tháng Hai năm Kỷ Hợi) tại Hoa Kỳ.

Tin tức cập nhật

Giỗ Tổ - Xuân Tế 2019

Thông tin buổi lễ Giỗ Tổ - Xuân Tế 2019 đã được tổ chức tại Nhà thờ họ Ngô Đáp Cầu ngày 12 tháng 02 năm Kỷ Hợi.

Album ảnh cập nhật

Bìa và lời chú bản Gia phả họ Ngô Đáp Cầu do cụ NGÔ TRỌNG TỐ biên soạn năm 1877

trang bìa