video mạng phần cứng
Bìa và lời chú bản Gia phả họ Ngô Đáp Cầu do cụ NGÔ TRỌNG TỐ biên soạn năm 1877

Thông báo mới nhất

Giỗ Tổ - Thu Tế 2023

Thông tin buổi lễ Giỗ Tổ - Thu Tế 2023 tại Nhà thờ họ Ngô Đáp Cầu ngày 10 tháng 8 năm Quý Mão.

Tin tức cập nhật

Thông báo rà soát, bổ sung danh sách các bà mẹ Việt Nam anh hùng và các liệt sỹ

Nhà thờ sẽ sửa lại bia liệt sỹ trong nhà thờ: bổ sung danh sách các bà mẹ Việt Nam anh hùng và các liệt sỹ còn khuyết.

Album ảnh cập nhật

Bìa và lời chú bản Gia phả họ Ngô Đáp Cầu do cụ NGÔ TRỌNG TỐ biên soạn năm 1877

trang bìa