video mạng phần cứng
Bìa và lời chú bản Gia phả họ Ngô Đáp Cầu do cụ NGÔ TRỌNG TỐ biên soạn năm 1877

Thông báo mới nhất

Tin buồn (ngày 23/3/2016)

Cụ Vũ Thị Luân (Đ11-N1), sinh 1925 (năm Ất Sửu) đã mất lúc 23.14 ngày 15 tháng Hai năm Bính Thân (tức 23/3/2016)

Tin tức cập nhật

Xuân Tế năm Bính Thân tại Nhà thờ Họ Ngô Đáp Cầu (2016)

Xuân Tế năm Bính Thân tại Nhà thờ Họ Ngô Đáp Cầu (2016)

Album ảnh cập nhật

Bìa và lời chú bản Gia phả họ Ngô Đáp Cầu do cụ NGÔ TRỌNG TỐ biên soạn năm 1877

trang bìa