Trang chủ  |  Tìm kiếm  |  Album | Tin tức |  Liên hệ  | 

Lời tựa

Lời tựa của Cụ Ngô Trọng Tố viết năm 1874

Bài tựa của Cụ Ngô Thế Loan viết năm 1928

Lời giới thiệu của Cụ Ngô Thế Nhài viết năm 1975-1976

Lời nói đầu của Ban biên tập

Gia phả Họ Ngô

Gia phả từ Thuỷ Tổ đến đời thứ năm

Gia phả chi Giáp

Từ đời thứ 6 đến đời thứ 7

Ngành thứ nhất

Ngành thứ hai

Ngành thứ ba

Ngành thứ tư

Ngành thứ năm

Ngành thứ sáu

Gia phả chi Ất

Từ đời thứ 6 đến đời thứ 7

Ngành thứ bảy

Ngành thứ tám

Ngành thứ chín

Ngành thứ mười

Ngành thứ mười một

Ngành thứ mười hai

Ngành thứ mười ba

Phụ lục


 

  

Chúc Mừng Năm Mới 2015


Happy New Year 2015


Bonne Année 2015

 

 

     Một số hình ảnh trong ngày Giỗ tổ mùa Xuân Giáp Ngọ - 2014

     Danh sách Mừng Thượng thọ các cụ năm 2014 tại Giỗ tổ mùa Xuân Giáp Ngọ

 


Bìa và lời chú bản Gia phả họ Ngô Đáp Cầu
do cụ NGÔ TRỌNG TỐ biên soạn năm 1877

Trang Bìa : GIA PHẢ HỌ NGÔ  (Bản Chính)
Thượng tuần tháng Tám năm Đinh Sửu - 
năm Tự Đức 30 (1877).
Cháu đời thứ Tám Ngô Trọng Tố kính viết 

Bản Gia phả họ Ngô gồm 53 trang chữ Hán

Trang Lời chú : Gia phả chép thành hai bản chính và phó để cẩn thận trong tráp giao cho cháu thừa tự giữ. Hàng năm các dịp ngày tết, ngày giỗ con cháu mở xem ghi nhớ, biết rõ sự tích công lao các cụ. Xem xong lại kính cẩn cất vào trong tráp. Chớ nên sơ tâm.
Nên lấy bản phó xem để hiểu rõ.

 

 

 


 Copyright © 2003-2007 Công Ty TNHH Hoàng Minh .
All rights reverved Designed and Developed by Công Ty TNHH Hoàng Minh