video mạng phần cứng
Bìa và lời chú bản Gia phả họ Ngô Đáp Cầu do cụ NGÔ TRỌNG TỐ biên soạn năm 1877

Thông báo mới nhất

TIN VUI - Michelle Giuda - quan chức gốc Việt cao cấp nhất trong chính quyền tổng thống Donald Trump.

Michelle Giuda - quan chức gốc Việt cao cấp nhất trong chính quyền tổng thống Donald Trump.

Tin tức cập nhật

Giỗ Tổ - Xuân Tế 2019

Thông tin buổi lễ Giỗ Tổ - Xuân Tế 2019 đã được tổ chức tại Nhà thờ họ Ngô Đáp Cầu ngày 12 tháng 02 năm Kỷ Hợi.

Album ảnh cập nhật

Bìa và lời chú bản Gia phả họ Ngô Đáp Cầu do cụ NGÔ TRỌNG TỐ biên soạn năm 1877

trang bìa