video mạng phần cứng
Bìa và lời chú bản Gia phả họ Ngô Đáp Cầu do cụ NGÔ TRỌNG TỐ biên soạn năm 1877

Các Bà ngành 7

Từ trái sang phải : Bà Hạ Thị Duyên (Bà Ngô Trọng Chí), Ngô Thị Thành (sn 1913), Ngô Minh Phụng (sn 1922) và Bà Trương Thị Nhỡ (Bà Ngô Thế Xiển). Ảnh chụp năm 1925.

Album ảnh khác