video mạng phần cứng
Bìa và lời chú bản Gia phả họ Ngô Đáp Cầu do cụ NGÔ TRỌNG TỐ biên soạn năm 1877

Thời Niên thiếu

Từ trái sang phải : Ngô Thị Băng (1928), Ngô Thị Hường (1930), Ngô Thế Triện (1924), Ngô Thế Hoàng (1925). Ảnh của gia đình Ngô Thế Phổ

Album ảnh khác