video mạng phần cứng
Bìa và lời chú bản Gia phả họ Ngô Đáp Cầu do cụ NGÔ TRỌNG TỐ biên soạn năm 1877

Thông báo

Giỗ tổ mùa Xuân và kỷ niệm 140 năm Nhà thờ họ Ngô
Thông tin buổi lễ Giỗ tổ mùa Xuân và kỷ niệm 140 năm Nhà thờ họ Ngô
Thông báo Giỗ Tổ - Xuân tế 2024
Thông báo Giỗ Tổ - Xuân tế 2024 tại Di tích lịch sử Nhà thờ họ Ngô.
Giỗ Tổ - Thu Tế 2023
Thông tin buổi lễ Giỗ Tổ - Thu Tế 2023 tại Nhà thờ họ Ngô Đáp Cầu ngày 10 tháng 8 năm Quý Mão.
Thông báo Giỗ Tổ - Thu tế 2023
Thông báo Giỗ Tổ - Thu tế 2023 tại Nhà thờ họ Ngô Đáp Cầu.
Thông báo Giỗ Tổ - Xuân tế 2023 và đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa
Ngày Chủ Nhật 26 tháng 2 năm 2023 (tức ngày 07 tháng Hai năm Quý Mão) họ ta đã tổ chức Xuân tế tại Nhà thờ họ Ngô, Khu 1, phường Đáp Cầu, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh và đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh Nhà thờ họ Ngô.
THƯ NGỎ
Sau mấy năm đại dịch Covid 19, họ ta không thể tổ chức ngày giỗ Tổ mở rộng, để đón bà con trong họ về lễ Tổ. Năm nay, điều kiện cho phép nên hội đồng Ngô tộc trang trọng tổ chức ngày giỗ Tổ mùa xuân Quý Mão – 2023 vào ngày 07 tháng 02 năm Quý Mão (tức 26/02/2023) tại nhà thờ họ khu 1...
Hội nghị thông qua hồ sơ khoa học xếp hạng di tích Nhà thờ họ Ngô
Sáng ngày 04 tháng 10 năm 2022, đã diễn ra hội nghị thông qua hồ sơ khoa học xếp hạng di tích Nhà thờ họ Ngô
Giỗ Tổ - Thu Tế 2022
Thông tin buổi lễ Giỗ Tổ - Thu Tế 2022 tại Nhà thờ họ Ngô Đáp Cầu ngày 09 tháng 8 năm Nhâm Dần.
Thông báo Giỗ Tổ - Thu tế 2022
Thông báo Giỗ Tổ - Thu tế 2022 tại Nhà thờ họ Ngô Đáp Cầu.
Bổ sung “Ngân hàng dữ liệu tên đường, tên phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” năm 2022
Bổ sung “Ngân hàng dữ liệu tên đường, tên phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” năm 2022
Thông báo Giỗ Tổ - Xuân tế 2022
Thông báo Giỗ Tổ - Xuân Tế 2022 tại Nhà thờ họ Ngô Đáp Cầu.
<<1234>>