video mạng phần cứng
Bìa và lời chú bản Gia phả họ Ngô Đáp Cầu do cụ NGÔ TRỌNG TỐ biên soạn năm 1877

Ngành thứ mười ba - Chi Ất

ĐỜI THỨ TÁM

NGÔ PHÚC LỘC, thuỵ Thuần Cán, con độc nhất ông Ngô Thế Kỳ và bà Trương Thị Phó.

Bà: Nguyễn Thị Tẻo, hiệu Thục Hoà. Sinh 1 trai: Thế Nghiễn.

Bà hai: Hạ Thị Lắm, hiệu Diệu Nhiêu. Sinh 1 trai: Thế Hú.

Đời thứ 9

Ngô Thế Nghiễn, thuỵ Phúc Thông, con trai trưởng ông Ngô Phúc Lộc và bà Nguyễn Thị Tẻo.

Bà: Nguyễn Thị Tứ, hiệu Diệu Thư. Sinh 2 gái: Thị Lô, Thị Bộc.

Đời thứ 9

Ngô Thế Hú, con trai thứ hai ông Ngô Phúc Lộc và bà Hạ Thị Lắm.

Bà: Nguyễn Thị Nhâm, hiệu Thục Tân. Mất sớm.

Bà hai: Nguyễn Thị Tẻo, hiệu Diệu Thiều. Sinh 2 trai: Thế Loan, Thế Kình.

Đời thứ 10

Ngô Thế Loan, húy là Đoan, sinh năm 1900, con trai trưởng ông Ngô Thế Hú và bà Nguyễn Thị Tẻo. Sinh thời ông là công nhân Nhà máy giấy Đáp Cầu, sau là công nhân Nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên đến khi nghỉ hưu. Mất năm 1981 tại Đáp Cầu. Mộ tại Nghĩa trang Đồng Bối. 

Bà: Hoàng Thị Tý, sinh năm 1900. Mất năm 1984 tại Đáp Cầu. Mộ tại Nghĩa trang Đồng Bối. Sinh 2 trai : Thế Hoạch, Thế Vy.

Bà hai: Nguyễn Thị Hợp,  sinh năm 1904, quê Nghệ An. Mất năm 1982 tại Đáp Cầu. Mộ tại Nghĩa trang Đồng Bối. Không có con.

Đời thứ 11

Ngô Thế Hoạch, sinh năm 1928, con trai trưởng ông Ngô Thế Loan và bà Hoàng Thị Tý. Sinh thời ông là công nhân Nhà máy giấy Đáp Cầu, sau vào bộ đội, đã nghỉ hưu với quân hàm Trung tá. Ông được bầu làm Bí thư Đảng uỷ Phường Đáp Cầu khoá … Ông mất năm 1994. Mộ tại Nghĩa trang Đồng Bối.

Bà: Hạ Thị Hoà, sinh năm 1925. Sinh 5 trai: Thế Lộc, Thế Lai, Thế Minh, Thế Quân, Thế Dũng.

Đời thứ 12

Ngô Thế Lộc, sinh năm 1945, con trai trưởng ông Ngô Thế Hoạch và bà Hạ Thị Hoà. Mất năm 1997. Mộ tại Nghĩa trang Đồng Bối 

Bà: Phạm Thị Niễng, sinh năm 1951. Sinh 2 gái, 1 trai:  Xuân Thuỷ (1972), Thu Chung (1973), Thế Ngọc (1983).

Đời thứ 13

Ngô Thế Ngọc, sinh năm 1983, con trai trưởng ông Ngô Thế Lộc và bà Phạm Thị Niễng. Kỹ sư xây dựng.

Bà: Vũ Kim Dungsinh 1982. Sinh 1 trai: Thế Phong (2008).

Đời thứ 12

Ngô Thế Lai, sinh năm 1948, con trai thứ hai ông Ngô Thế Hoạch và bà Hạ Thị Hoà. Sau khi tốt nghiệp cấp III, ông tham gia quân đội và đã hy sinh tại Chiến trường Miền Nam tháng 2-1970. Ông là liệt sỹ. Chưa có vợ con.

Đời thứ 12

Ngô Thế Minh, sinh năm 1961, con trai thứ ba ông Ngô Thế Hoạch và bà Hạ Thị Hoà. Nhập ngũ 1978, chuyển ngành về Nhà máy xay Đáp Cầu, tham gia công tác ở phường. Ông là phó Bí thư, chủ tịch HĐND phường Đáp Cầu khóa 9. Nghỉ hưu năm 2010.

Bà: Trương Thị Hằng, sinh năm 1963. Sinh 1 gái, 1 trai: Ngô Thị Huyền (1989). Ngô Thế Hùng (1995).

Đời thứ 13

Ngô Thế Hùng, sinh năm 1995, con trai trưởng ông Ngô Thế Minh và bà Trương Thị Hằng. Kỹ sư điện tử - tự động hóa.

Đời thứ 12

Ngô Thế Quân, sinh năm 1964, con trai thứ tư ông Ngô Thế Hoạch và bà Hạ Thị Hoà. Bộ đội nghỉ hưu.

Bà: Nguyễn Thị Mai Anh, sinh năm 1968. Sinh 2 gái: Quỳnh Hoa (1993), Phương Anh (2005).

Đời thứ 12

Ngô Thế Dũng, sinh năm 1968, con trai thứ năm (út) ông Ngô Thế Hoạch và bà Hạ Thị Hoà.  

Bà Triệu Thị Mai, sinh năm 1970. Sinh 1 gái, 1 trai: Quỳnh Hương (1991), Thế Triệu Long (2000).

Đời thứ 11

Ngô Thế Vy, sinh năm 1930, con trai thứ hai ông Ngô Thế Loan và bà Hoàng Thị Tý.  

Ông đi bộ đội năm 1950, tháng 10-1952 chuyển ngành sang Sở Lương thực. Về hưu năm 1980. Mất năm 2021, mộ tại nghĩa trang Đồng Thiện, Vũ Ninh, Bắc Ninh.

Bà: Nguyễn Thị Duyên, sinh năm 1935, mất năm 2011, mộ tại nghĩa trang Đồng Thiện, Vũ Ninh, Bắc Ninh. Sinh 2 gái, 4 trai: Thị Vân (1956), Thế Tuấn (1958), Thế Tường (1960), Thị Hằng (1962), Thế Hải Xuân (1965), Thế Tiến (1971).

- Ngô Thị Vân, chồng là Hoàng Ngọc Duyên, sinh 1 trai 1 gái: Hoàng Tuấn Ngọc, Hoàng Thị Huyền.

- Ngô Thị Hằng, chồng là Bùi Quang Hợi, sinh 2 trai: Bùi Quang Hưởng (1986), Bùi Quang Hùng (1990)

Đời thứ 12

Ngô Thế Tuấn, sinh năm 1958, con trai trưởng ông Ngô Thế Vy và bà Nguyễn Thị Duyên.

Bà: Lê Thị Thanh. Đã nghỉ hưu. Sinh 2 gái: Minh Hạnh (1987)Minh Trang (1992)

Đời thứ 12

Ngô Thế Tường, sinh năm 1960, con trai thứ hai ông Ngô Thế Vy và bà Nguyễn Thị Duyên.

Bà: Nguyễn Thị Lan. Sinh năm 1965. Sinh 2 trai: Thế Tú (1988), Thế Thành (1994) 

Đời thứ 13

Ngô Thế Tú, sinh năm 1988, con trai trưởng ông Ngô Thế Tường và bà Nguyễn Thị Lan.

Bà: Nguyễn Thị Nguyệt. Sinh 1990. Cử nhân, giáo viên THCS. Sinh Ngô Thanh Tùng (2016).

Đời thứ 13

Ngô Thế Thành, sinh năm 1994, con trai thứ hai ông Ngô Thế Tường và bà Nguyễn Thị Lan.

Bà: Bùi Vân Hiền. Sinh 1996. Đại học Điện lực, sinh 1 gái: Hoài An (2019).

Đời thứ 12

Ngô Thế Hải Xuân, sinh năm 1965, con trai ông Ngô Thế Vy và bà Nguyễn Thị Duyên. Đã nghỉ hưu.

Bà: Trương Mỹ Hạnh. Sinh 1 trai: Thế Đức (1994). 

Đời thứ 13

Ngô Thế Đức, sinh năm 1994. Con trai ông Ngô Thế Xuân và bà Trương Mỹ Hạnh. Du học sinh tại Nhật Bản.

Đời thứ 12

Ngô Thế Tiến, sinh năm 1971, con trai thứ tư (út) ông Ngô Thế Vy và bà Nguyễn Thị Duyên. Công nhân.

Bà: Nguyễn Thị Hà. Sinh 1 trai: Thế Hiệp (1992).

Bà hai: Đinh Thị Loan, sinh năm 1979. Sinh 1 gái, 1 trai: Diệu Linh (2001), Trung Kiên (2012).

Đời thứ 10

Ngô Thế Kình, con trai thứ hai ông Ngô Thế Hú và bà Nguyễn Thị Tẻo.

Bà: Nguyễn Thị Tính. Sinh 1 trai, 4 gái: Thế Địch, Thị Thục (mất lúc trẻ), Thị Tâm, Thị Chúc, Thị Luật.

Bà hai: Nguyễn Thị Bích, không có con.

- Ngô Thị Tâm, sinh năm 1932, mất ngày 16-8 năm Bính Thân (16-9-2016).

Đời thứ 11

Ngô Thế Địch, sinh 1928, có tên khác là Thuần, con trai duy nhất ông Ngô Thế Kình và bà Nguyễn Thị Tính.

Bà: Lê Thị Nga, sinh 1928, quê Thị Cầu. Sinh 3 gái, 2 trai: Thị Đức (1946), Thúy Hường (1953), Mạnh Tuấn (1957), Quốc Khánh (1960), Thị Oanh (1963).

- Ngô Thị Đức, sinh 1946, độc thân. Mất năm 2018.

- Ngô Thúy Hường, sinh 1953. Chồng là Hà Thanh Lùng, sinh 1 trai: Hà Hải Sơn.

- Ngô Thị Oanh, sinh 1963. Chồng là Nguyễn Hải Long, sinh 2 con. Cư trú tại TP. Hồ Chí Minh.

Đời thứ 12

Ngô Mạnh Tuấn, sinh 1957, con trai trưởng ông Ngô Thế Địch và bà Lê Thị Nga. Giáo viên.

Bà: Nguyễn Thị Hương. Sinh 1 gái, 1 trai: Thanh Hà (1984), Hoàng Tùng (1990).

Đời thứ 13

Ngô Hoàng Tùng, sinh 1990. Con trai trưởng ông Ngô Mạnh Tuấn và bà Nguyễn Thị Hương.

Bà: Võ Thùy Linh. Sinh 1 trai, 1 gái: Ngọc Thành, Ngọc Vân.

Đời thứ 12

Ngô Quốc Khánh, sinh 1960, con trai thứ hai ông Ngô Thế Địch và bà Lê Thị Nga. Làm nghề tự do.

Bà: Nguyễn Thị Xuân, sinh 1963. Sinh 2 trai: Quốc Ninh (1981), Minh Hiệp (1983).

Đời thứ 13

Ngô Quốc Ninh, sinh 1981. Con trai trưởng ông Ngô Quốc Khánh và Nguyễn Thị Xuân. Lái xe.

Đời thứ 13

Ngô Minh Hiệp, sinh 1983. Con trai thứ hai ông Ngô Quốc Khánh và bà Nguyễn Thị Xuân.

Bà: Phạm Thị Hạnh. Sinh 1 gái: Minh Hằng.