video mạng phần cứng
Bìa và lời chú bản Gia phả họ Ngô Đáp Cầu do cụ NGÔ TRỌNG TỐ biên soạn năm 1877

Thời Niên thếu

Ngô Thế Hoàng (19250, Ngô Thế Triện (1924), Ngô Thị Băng (1928), Ngô Thị Hường (1930), Ngô Tú Khanh (1932). Ảnh của gia đình Ngô Thế Phổ

Album ảnh khác