video mạng phần cứng
Bìa và lời chú bản Gia phả họ Ngô Đáp Cầu do cụ NGÔ TRỌNG TỐ biên soạn năm 1877

Gia đình Ông Ngô Thế Triện (N7)

Gia đình Ông Ngô Thế Triện. Từ trái sang phải : Hàng trên : Nguyễn Thế Hữu (chồng Ngô Thị Điểm), Ngô Thế Hoan, Ngô Thế Tráng, Ông Ngô Thế Triện, Ngô Thế Phổ, Ngô Thế Quân. - Hàng 2 : Ngô Thị Điểm, Ngô Quyết Thắng, Vợ Tráng (Phạm Thị Huê), ..., Vợ Phổ (Đoàn Thị Phương), Ngô Cẩm Ly, Vợ Quân (Phạm Thái Hà), Ngô Thế Bắc. Ảnh chụp năm 2005.

Album ảnh khác