video mạng phần cứng
Bìa và lời chú bản Gia phả họ Ngô Đáp Cầu do cụ NGÔ TRỌNG TỐ biên soạn năm 1877

Liên hệ

BAN ĐẠI DIỆN HỌ NGÔ ĐÁP CẦU TẠI THÀNH PHỐ BẮC NINH - TỈNH BẮC NINH 

1.   Ngô Thế Hùng - Trưởng ban

Điện thoại: 0982260546

2.   Ngô Thế Tâm - Phó trưởng ban

Điện thoại: 0913544368

3.   Ngô Thế Minh - Phó trưởng ban

Điện thoại: 0984078606

4.   Ngô Thế Khánh - Phó trưởng ban

Điện thoại: 0915772037

 

BAN LIÊN LẠC HỌ NGÔ ĐÁP CẦU TẠI HÀ NỘI

 

1.   Ngô Mạnh Thường - Trưởng ban

Điện thoại: 0243.852.3299

2.   Ngô Thế Lộc - Phó trưởng ban

Điện thoại: 0913091718

3.   Ngô Thế Hải - Ủy viên

Điện thoại: 0904131011

4.   Ngô Thế Quân - Ủy viên

Điện thoại: 0912185656

5.   Ngô Hà Sơn - Ủy viên

Điện thoại: 0904243639

 

BAN BIÊN TẬP TRANG WEB "GIA PHẢ HỌ NGÔ ĐÁP CẦU, BẮC NINH"

 

1.   Ngô Mạnh Thường

2.   Ngô Thế Hùng

3.   Ngô Thế Long

4.   Ngô Tuấn Dũng

Mọi ý kiến góp ý, bổ sung nội dung gia phả xin gửi về:

hongodapcaubacninh@yahoo.com