video mạng phần cứng
Bìa và lời chú bản Gia phả họ Ngô Đáp Cầu do cụ NGÔ TRỌNG TỐ biên soạn năm 1877

Liên hệ

BAN ĐẠI DIỆN HỌ NGÔ ĐÁP CẦU 

  1.   Ngô Thế Hùng, ĐT : 0222.827.983, Trưởng ban

  2.   Ngô Thế Bảo, ĐT : 0222.850.863

  3.   Ngô Thế Bằng, ĐT : 0222.821.007

  4.   Ngô Thế Minh, ĐT : 0222.816.129

  5.   Ngô Thị Bích, ĐT : 0222.850.890

  6.   Ngô Thị Bình, ĐT : 0222.824.744

  7.   Ngô Thị Lập, ĐT : 0222.822.616

  8.   Hạ Thị Hoà, ĐT : 0222.850.863

  9.  Nguyễn Thị My, ĐT (đang cập nhật.

 BAN LIÊN LẠC HỌ NGÔ ĐÁP CẦU TẠI HÀ NỘI

  1.   Ngô Mạnh Thường, 156 Lê Trọng Tấn, ĐT : 0243.852.3299, Trưởng ban

  2.   Ngô Thế Lộc, 91 Nguyễn Khuyến, ĐT : 0243.843.9691

  3.   Ngô Thời Suý, 33 Ngõ 71 đường Hoàng Mai, ĐT : 0243.624.0313

  4.   Ngô Thế Thinh, 394 Khâm Thiên, ĐT : 0243.511.6764

  5.   Ngô Trọng Ngà, C5, P122, Tập thể Nghĩa Đô, ĐT : 0243.836.1314

 

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NGÔ TỘC VIỆT NAM KHOÁ VII (2009-2014)

  1.    Ngô Vui, Chủ tịch
                  ĐT : (04)38.342.494, Di động : 0988.374.874, email : ngovui36@yahoo.com

  2.   Ngô Tiến Quý, Phó Chủ tịch thường trực
                  ĐT : 069.342837, Diđộng : 0913.261.685, email : ngotienquyc21@yahoo.com

  3.   Ngô Gia Biểu, Phó Chủ tịch
                  ĐT : 04. 38.511.717, Di động : 0936.413.650

  4.   Ngô Quang Nam,Phó Chủ tịch
                  ĐT : 04.37.663.766, Di động : 01.666.579.905, emạl : ngoquangnamhs@yahoo.com

  5.   Ngô Nhật Dân, dòng họ Ngô tại Tiên Lữ, Hưng Yên, Uỷ viên
                  ĐT : 04.38 34 57 80, Di động : 09 13 55 42 76

  6.   Ngô Sĩ Phan,  dòng họ Ngô tại Lý Trai, Diễn Châu, Nghệ An, Uỷ viên
                  ĐT : 04.38 58 59 22, Di động : 016 42 90 06 17

  7.   Ngô Thảo, dòng họ Ngô tại Quảng Trị, Uỷ viên
                  Di động : 09 13 23 41 82

 BAN BIÊN TẬP TRANG WEB "GIA PHẢ HỌ NGÔ ĐÁP CẦU, BẮC NINH"

  1.   Ngô Mạnh Thường

  2.   Ngô Thế Hùng

  3.   Ngô Thế Long

  4.   Ngô Tuấn Dũng

Mọi ý kiến góp ý, bổ sung nội dung gia phả xin gửi về:

hongodapcaubacninh@yahoo.com