video mạng phần cứng
Bìa và lời chú bản Gia phả họ Ngô Đáp Cầu do cụ NGÔ TRỌNG TỐ biên soạn năm 1877

Ngành thứ sáu - Chi Giáp

Đời thứ Tám

NGÔ THẾ NGỌT, thuỵ Phúc Đường, con trai thứ sáu ông Ngô Thế Dịch và bà kế Nguyễn Thị Ngàn. Mất ngày 13-5 âm lịch, thọ 103 tuổi. Mộ táng ở Thống Thương, xã Việt Thống, Quế Võ, Bắc Ninh.

Ông là người thẳng thắn thật thà, làm khán thủ của làng được dân làng yêu mến. Khi ông mất, con cháu ông Ngô Thế Quán, ngành thứ hai đã giúp đỡ tổ chức mai táng.

Bà: Nguyễn Thị Châm, người làng Thống Thượng. Mất ngày 08 tháng Chạp.

Ông bà sinh 1 trai, 1 gái: Thế Song, Thị Quyên.

Trước đây ông Ngô Thế Tập đã lập giỗ Ông bà Ngô Thế Ngọt tại Nhà thờ ngành hai ở Đáp Cầu. Đến năm 1966, ông Ngô Thế Hoà mới giao lại giỗ cho ngành thứ sáu ở Thống Thượng.

Đời thứ 9

Ngô Thế Song, thuỵ Phúc Vân, con trai duy nhất ông Ngô Thế Ngọt. Mất ngày 18-5 âm lịch.

Bà: Nguyễn Thị Hường. Mất ngày 09 tháng Giêng. Sinh 2 trai, 1 gái: Thế Mây, Thế Sảnh, Thị Biếu (lấy chồng là Hà Liễu).

Đời thứ 10

Ngô Thế Mây, mất ngày 11-9 âm lịch, hưởng dương 39 tuổi. Con trai trưởng ông Ngô Thế Song và bà Nguyễn Thị Hường.

Bà: Nguyễn Thị ... Sinh được 3 gái, 2 trai: Thị Mai (lấy chồng ở Thống Hạ), Thị Liên (lấy chồng ở Thị Cầu), Thị Bé (lấy chồng ở Gia Lương), Thế Thông, Thế Sanh (chết trẻ lúc 23 tuổi).

Đời thứ 11

Ngô Thế Thông, sinh năm 1900. Mất ngày 10-3 năm năm Canh Ngọ (05-4-1990), thọ 91 tuổi. Con trai trưởng ông Ngô Thế Mây và bà Nguyễn Thị ... Vì cha mất sớm nên ông phải đi phiêu bạt, làm thuê, kiếm sống. Đến thôn Hoà Mục, xã Hợp Đức, huyện Tân Yên, Bắc Giang đổi tên là Tá Khương (còn gọi là Văn Khương).

Bà: Thân Thị Nhiễu, sinh năm 1907, người thôn Hoà Mục. Mất ngày 27-7 năm Quý Hợi (04-9-1983), thọ 77 tuổi. Sinh 1 gái, 2 trai: Thị Lương, Thế Tường, Thế Thức.

Mộ ông bà táng tại Thôn Hoà Mục, xã Hợp Đức, huyện Tân Yên, Bắc Giang. Sinh thời, hai ông bà đều làm ruộng.

- Ngô Thị Lương, sinh năm 1934 (Giáp Tuất), chồng là Vũ Quốc Hải, người thôn Hoà Mục, sinh năm 1931. Ông là bộ đội nghĩa vụ năm 1960-1963, công nhân Nhà máy xi măng Vĩnh Thịnh, Lạng Sơn. Năm 1965 tái ngũ, hy sinh năm 1966 tại chiến trường miền Nam. Sinh 3 gái: Vũ Thị Duyên (chết trẻ), Vũ Thị DungVũ Thị Hồng. Có 1 con nuôi là Vũ Văn Thu.

Đời thứ 12

Ngô Thế Tường, sinh năm 1940 (Canh Thìn), con trai trưởng ông Ngô Thế Thông và bà Thân Thị Nhiễu. Ông làm ruộng , đi nghĩa vụ quân sự 1961. Năm 1963, về làm ruộng. Năm 1967 tái ngũ. Năm 1971 phục viên sau khi bị thương và tiếp tục làm ruộng.

Bà: Nguyễn Thị Hoà, sinh năm 1940, quê Dĩnh Chì, Lạng Giang, Bắc Giang, làm ruộng ở Hoà Mục. Sinh 4 gái, 2 trai: Thị Thuận, Thị Thìn, Thị Thao, Văn Xuyên, Văn Quyền, Thị Quynh.

- Ngô Thị Thuận, sinh năm 1958, chồng là Nguyễn Văn Mùi, quê Cao Xá, Cao Thượng, Tân Yên, Bắc Giang. Ông bà làm ruộng ở Đắc Lắc. Sinh 1 gái, 1 trai: Nguyễn Thị Thơm (1979), Nguyễn Văn Thái (1981).

- Ngô Thị Thìn, sinh năm 1961, chồng là Lương Văn Ninh, quê Hoà Mục. Ông bà đều làm ruộng. Sinh 2 trai: Lương Văn Giang (1980), Lương Văn Cường (1981).

- Ngô Thị Thao, sinh năm 1964, chồng là Trần Văn Dũng, sinh năm 1961. Ông bà đều làm ruộng ở Hoà Mục. Sinh 1 trai, 1 gái: Trần Văn Hanh (1984), Trần Thị Trang (1987).

- Ngô Thị Quynh, sinh năm 1983, chồng là Nguyễn Văn Vinh. Ông bà đều làm ruộng ở Hoà Mục. Sinh 2 trai: Nguyễn Văn Quang (1992), Nguyễn Văn Minh (1999).

Đời thứ 13

Ngô Văn Xuyên, sinh năm 1967, con trai trưởng ông Ngô Thế Tường và bà Nguyễn Thị Hoà.

Bà: Trần Thị Mùi, sinh năm 1967, quê Hoà Mục. Ông bà đều làm ruộng. Sinh 1 trai, 1 gái: Văn Tuyền (1987), Thị Viên (1994).

Đời thứ 13

Ngô Văn Quyền, sinh năm 1971, con trai thứ hai ông Ngô Thế Tường và bà Nguyễn Thị Hoà.

Bà: Hoàng Thị Lưu, sinh năm 1971, quê Hoà Mục. Ông bà đều làm ruộng. Sinh 1 gái, 1 trai: Thị Luyến (1992), Văn Tuấn (1993).

Đời thứ 12

Ngô Thế Thức, sinh năm 1944, con trai thứ hai ông Ngô Thế Thông và bà Thân Thị Nhiễu. Ông đi bộ đội, là bệnh binh, giải ngũ về làm ruộng ở thôn Khoát, xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang, Bắc Giang.

Bà: Nguyễn Thị Văn, người Cao Thượng, Tân Yên, Bắc Giang. Sinh 2 trai, 1 gái: Văn Biên, Văn Cương, Thị Hương.

Bà hai: Nguyễn Thị Luận, người xã Nghĩa Hưng, Lạng Giang, Bắc Giang. Bà là Giáo viên Trung học cơ sở của xã. Không có con.

- Ngô Thị Hương, chồng là Đỗ Văn Thơm, quê Hoà Mục. Ông bà đều làm ruộng. Sinh 1 gái, 1 trai: Thị Uyên, ...

Đời thứ 13

Ngô Văn Biên, con trai trưởng ông Ngô Thế Thức và bà Nguyễn Thị Văn. Vào sống tại Nha trang và lấy vợ tại đó.

Đời thứ 13

Ngô Văn Cương, con trai thứ hai ông Ngô Thế Thức và bà Nguyễn Thị Văn. Ông theo Đạo Phật và đi tu tại chùa ở Đông Anh.

Đời thứ 10

Ngô Thế Sảnh, thuỵ Phúc Uy, con trai thứ hai ông Ngô Thế Song và bà Nguyễn Thị Hường. Mất ngày 30-6.

Bà: Nguyễn Thị Phường, hiệu Diệu Đường. Mất ngày 04 tháng Chạp. Sinh 2 trai: Thế Soe, Thế Chúc (chết trẻ, mất ngày 14-4).

Đời thứ 11

Ngô Thế Soe, thuỵ Phúc Hương, con trai trưởng ông Ngô Thế Sảnh và bà Nguyễn Thị Phường. Mất ngày 14-11.

Bà: Nguyễn Thị Chắt, hiệu Diệu Chiếu. Mất ngày 25-5, thọ 60 tuổi. Sinh 3 trai, 2 gái: Thế Lăn, Thế Tý, Thế Tỵ (chết trẻ), Thị Chút, Thị Đôi (chết trẻ).

Đời thứ 12

Ngô Thế Lăn, thuỵ Thuần Nhân, con trai trưởng ông Ngô Thế Soe và bà Nguyễn Thị Chắt. Mất ngày 13-11 năm Kỷ Dậu (21-12-1969), hưởng dương 45 tuổi.

Bà: Nguyễn Thị Chốc. Sinh 4 trai, 3 gái: Đức Long, Đức Hồng, Đức Nhiển (Liệt sỹ, hy sinh năm 1973), Thị Chiên, Đức Tuyển, Thị Luyến, Thị Tuyên.

- Ngô Thị Chiên, sinh ngày 01-11-1957. Chồng là Bùi Xuân Phại, sinh ngày 01-4-1953, quê Thốc Hạ. Sinh 4 gái, 1 trai: Bùi Thị Thiện (1981), Bùi Thị Lãi (1983), Bùi Thị Ngân (1990), Bùi Thị Lụa (1985), Bùi Xuân An (1993).

- Ngô Thị Luyến, sinh ngày 10-02-1963. Chồng Nguyễn Bá Lại, sinh ngày 13-7-1959, người cùng làng. Sinh 2 gái, 1 trai: Nguyễn Thị Thảo (03-02-1985), Nguyễn Văn Dũng (20-10-1987), Nguyễn Thị Thơm (17-7-1991).

- Ngô Thị Tuyên, sinh ngày 01-8-1967. Chồng Nguyễn Văn Duyên, sinh ngày 20-10-1963, người cùng làng. Sinh 2 trai, 2 gái: Nguyễn Văn Quang (12-5-1987), Nguyễn Thị Bé (15-9-1988), Nguyễn Thị Thoa (15-9-1991), Nguyễn Văn Minh (15-02-1994).

Đời thứ 13

Ngô Đức Long, sinh năm 1948, mất 04-6 năm Nhâm Thìn (22-7-2012), thọ 65 tuổi, mai táng tại Bãi Đình, Thống Thượng. Con trai trưởng ông Ngô Thế Lăn và bà Nguyễn Thị Chốc.

Bà: Nguyễn Thị Phúc. Sinh ngày 18-4-1945 tại thôn Đích, xã Tiêu Động, Bình Lục, Hà Nam. Sinh 2 trai, 2 gái: Đức Biên, Thị Hiền, Thị Hậu, Đức Thanh.

- Ngô Thị Hiền, sinh tháng 4-1974. Chồng Nguyễn Văn Toàn, sinh ngày 02-8-1970, người cùng làng. Sinh 1 trai: Nguyễn Viết Tiến (08-8-2008).

- Ngô Thị Hậu, sinh ngày 15-7-1976. Chồng Lê Xuân Quãng, sinh ngày 30-6-1976. Sinh 1 trai, 1 gái: Lê Xuân Khánh (11-6-1997), Lê Khánh Chi (25-7-2002).

Đời thứ 14

Ngô Đức Biên, sinh ngày 06-8-1972. Con trai trưởng ông Ngô Đức Long và bà Nguyễn Thị Phúc.

Bà: Phạm Thị Tuyết. Sinh ngày 02-9-1975, người xã Việt Thống, Quế Võ, Bắc Ninh. Sinh 2 gái, 1 trai: Ngọc Hà (03-10-1997), Thu Trang (08-3-2002), Đức Thịnh (17-11-2014).

Đời thứ 14

Ngô Đức Thanh, sinh ngày 06-10-1985. Con trai thứ hai ông Ngô Đức Long và bà Nguyễn Thị Phúc.

Bà: Trần Thị Thao. Sinh ngày 24-01-1986, quê thôn Nam Hương, xã Thanh Minh, Phú Bình, Thái Nguyên. Sinh 1 gái, 1 trai: Thu Thủy (06-10-2010), Đức Thái (31-8-2013).

Đời thứ 13

Ngô Đức Hồng, thụy Phúc Hoan. Sinh năm 1952, mất 07-3 năm Giáp Ngọ (06-4-2014), thọ 63 tuổi. Con trai thứ hai ông Ngô Thế Lăn và bà Nguyễn Thị Chốc. Sơ tán đến thôn Xuân Bình, xã Đại Xuân, Quế Võ, Bắc Ninh được ông Nguyễn Văn Tích (sinh năm 1917), bà Nguyễn Thị Lựu (sinh năm 1918) nhận làm con nuôi lúc 2 tuổi và đổi tên thành Nguyễn Minh Hồng.

Bà: Nguyễn Thị Huyền. Sinh 2 trai, 2 gái: Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Thị Khang, Nguyễn Văn Quang.

- Nguyễn Thị Dung, sinh ngày 20-8-1983. Chồng Vũ Thành Trung, sinh năm 1982, ở số 22, tổ 27 Phú Thanh Tây, phường Yên Thanh, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Sinh 1 trai, 1 gái: Vũ Việt Dũng (2008), Vũ Thị Thùy Dương (2013).

- Nguyễn Thị Khang, sinh ngày 10-10-1985. Chồng Ngô Xuân Tình, sinh ngày 02-12-1985, thôn Phúc Tinh, xã Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh. Con nuôi: Ngô Xuân Hiếu (16-7-2014). Con đẻ: Ngô Xuân Hải Đăng (17-9-2018).

Đời thứ 14

Nguyễn Mạnh Hùng, sinh ngày 11-5-1981. Con trai trưởng ông Ngô Đức Hồng và bà Nguyễn Thị Huyền.

: Nguyễn Thị Vui. Sinh ngày 11-5-1981, quê Yên Lâm, xã Bằng An, Quế Võ, Bắc Ninh. Sinh 1 gái, 1 trai: Nguyễn Thị Trà My (17-02-2002), Nguyễn Văn Tiến (19-10-2006).

Đời thứ 14

Nguyễn Văn Quang, sinh ngày 08-11-1987. Con trai thứ hai ông Ngô Đức Hồng và bà Nguyễn Thị Huyền.

Bà: Trần Thị Ngát. Sinh ngày 05-11-1991, quê Đa Cầu, phường Nam Sơn, TP. Bắc Ninh. Sinh 1 gái, 1 trai: Nguyễn Trần Mỹ Linh (03-8-2015), Nguyễn Minh Khôi (17-11-2019).

Đời thứ 13

Ngô Đức Nhiển, sinh năm 1976. Con trai thứ ba ông Ngô Thế Lăn và bà Nguyễn Thị Chốc. Nhập ngũ tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam, hy sinh năm 1973.

Đời thứ 13

Ngô Đức Tuyển, sinh ngày 05-01-1961. Con trai thứ tư ông Ngô Thế Lăn và bà Nguyễn Thị Chốc.

Bà: Nguyễn Thị Dĩnh. Sinh ngày 01-01-1962. Sinh 4 gái: Thị Dung, Thị Dương, Thị Hương, Thị Lan.

- Ngô Thị Dung, sinh ngày 12-4-1984. Chồng Nguyễn Duy Mạnh, sinh ngày 29-11-1980, quê thôn Liễu, xã Giang Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh. Sinh 2 trai, 2 gái: Nguyễn Thị Kiều Trang (22-10-2007), Nguyễn Thị Thanh Trúc (16-8-2011), Nguyễn Duy Bảo (04-01-2018), Nguyễn Duy Sơn (21-02-2020).

- Ngô Thị Dương, sinh ngày 29-01-1989. Chồng Ngô Văn Núi, sinh ngày 02-7-1988, quê thôn Ngà, xã Giang Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh. Sinh 1 gái, 1 trai: Nguyễn Thị Hồng Anh (06-02-2018), Nguyễn Nhật Anh (14-5-2022).

- Ngô Thị Hương, sinh ngày 07-7-1991.

- Ngô Thị Lan, sinh ngày 25-12-1995. Chồng Nguyễn Văn Lên, sinh ngày 20-8-1990, người cùng làng. Sinh 1 gái, 1 trai: Nguyễn Ánh Linh (27-11-2017), Nguyễn Quốc Hưng (16-7-2021).

Đời thứ 12

Ngô Thế Tý, sinh năm 1946, mất ngày 08-7 năm Mậu Thìn (19-8-1988), hưởng dương 43 tuổi, mộ táng tại Bãi Đình, Thống Thượng. Con trai thứ hai ông Ngô Thế Soe và bà Nguyễn Thị Chắt.

Bà: Nguyễn Thị Rô. Sinh ngày 10-9-1938. Sinh được 4 trai, 3 gái: Thị Hon, Thế Lâm, Thế Trường, Thị Khương, Thế Kháng, Thị Quyết, Thế Cường.

- Ngô Thị Hon, sinh năm 1963. Chồng là Nguyễn Văn Thiết, sinh năm 1960, quê thôn Nội Roi, xã Đại Xuân, Quế Võ, Bắc Ninh. Sinh 2 trai, 1 gái: Nguyễn Thị Hồng (1982), Nguyễn Văn Thái (1985), Nguyễn Văn Thịnh (1988).

- Ngô Thị Khương, sinh năm 1968. Chồng Nguyễn Bá Định, người cùng làng. Sinh 2 trai: Nguyễn Bá Tân (1991), Nguyễn Bá Tuyến (1995).

- Ngô Thị Quyết, sinh năm 1973. Chồng Nguyễn Văn Hữu, sinh năm 1973. Sinh 1 trai, 1 gái: Nguyễn Văn Linh (1988), Nguyễn Thị Uyên (2000).

Đời thứ 13

Ngô Thế Lâm, sinh năm 1965, mất ngày 26-12 năm Đinh Hợi (02-02-2008), hưởng dương 43 tuổi, mộ táng tại Bãi Đình, Thống Thượng. Con trai trưởng ông Ngô Thế Tý và bà Nguyễn Thị Rô.

Bà: Nguyễn Thị Thuận. Sinh năm 1967. Người làng Yên Ngô, xã Việt Thống. Sinh 2 trai: Trung Hiếu, Văn Huy.

Đời thứ 14

Ngô Trung Hiếu, sinh ngày 10-9-1990. Con trai trưởng ông Ngô Thế Lâm và bà Nguyễn Thị Thuận.

Bà: Chu Thị Quỳnh. Sinh năm 1993, quê xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Sinh 1 trai, 1 gái: Trung Nghĩa (21-12-2013), Phương Thảo (10-10-2014).

Đời thứ 14

Ngô Văn Huy, sinh ngày 01-8-1996. Con trai thứ hai ông Ngô Thế Lâm và bà Nguyễn Thị Thuận.

Đời thứ 13

Ngô Thế Trường, sinh ngày 02-4-1967. Con trai thứ hai ông Ngô Thế Tý và bà Nguyễn Thị Rô. Thường trú tại thôn Tiên Phong, xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang.

Bà: Thân Thị Hiền. Sinh ngày 02-9-1967 tại thôn Tiên Phong, xã Nội Hoàng, Yên Dỹ, Bắc Giang. Sinh 1 trai, 1 gái: Văn Huấn, Quỳnh Anh (10-6-2007).

Đời thứ 14

Ngô Văn Huấn, sinh ngày 27-7-1996. Con trai trưởng ông Ngô Thế Trường và bà Thân Thị Hiền.

Bà: Dương Thị Thảo. Sinh ngày 29-10-1998, quê Thôn Giá, xá Nội Hoàng, Yên Dỹ, Bắc Giang. Sinh 2 gái: Lan Hương (15-4-2019), Diệu Nhi (16-7-2021).

Đời thứ 13

Ngô Thế Kháng, sinh ngày 01-6-1970. Con trai thứ ba ông Ngô Thế Tý và bà Nguyễn Thị Rô.

Bà: Nguyễn Thị Mơ. Sinh ngày 22-02-1968, quê Cống Cối, xã Đại Xuân, Quế Võ, Bắc Ninh. Sinh 2 trai: Văn Mười, Văn Đáng.

Đời thứ 14

Ngô Văn Mười, sinh ngày 27-10-2001. Mất ngày 19-8 năm Giáp Ngọ (12-9-2014), hưởng dương 13 tuổi, an táng tại Bãi Đình, Thống Thượng. Con trai trưởng ông Ngô Thế Kháng và bà Nguyễn Thị Mơ.

Đời thứ 14

Ngô Văn Đáng, sinh ngày 24-7-2006. Con trai thứ hai ông Ngô Thế Kháng và bà Nguyễn Thị Mơ.

Đời thứ 13  

Ngô Thế Cường, sinh ngày 08-4-1976. Con trai thứ tư ông Ngô Thế Tý và bà Nguyễn Thị Rô. Hiện thường trú tại thôn Tiền Phong, xã Nội Hoàng, Yên Dỹ, Bắc Giang.

Bà: Phùng Thị Thắm. Sinh ngày 26-3-1974. Quê thôn Tiên Phong, xã Nội Hoàng, Yên Dỹ, Bắc Giang. Sinh 2 trai: Văn Tuấn, Văn Hưng.

Đời thứ 14

Ngô Văn Tuấn, sinh ngày 23-5-1998. Con trai trưởng ông Ngô Thế Cường và bà Phùng Thị Thắm.

Đời thứ 14

Ngô Văn Hưng, sinh ngày 26-8-2007. Mất ngày 04-01 năm Mậu Tuất (19-02-2018), hưởng dương 12 tuổi, mộ tại núi Bồ Đụn, thôn Tiền Phong, xã Nội Hoàng. Con trai thứ hai ông Ngô Thế Cường và bà Phùng Thị Thắm.