video mạng phần cứng
Bìa và lời chú bản Gia phả họ Ngô Đáp Cầu do cụ NGÔ TRỌNG TỐ biên soạn năm 1877

Thông báo Giỗ Tổ - Thu tế 2023

Kính gửi: Các ông bà, các anh chị! Ban Đại diện h Ngô Đáp Cầu tại TP. Bắc Ninh xin kính báo:

Giỗ Tổ mùa Thu (Thu tế) sẽ được tổ chức vào hồi 9h sáng Chủ Nhật ngày 24 - 9 - 2023 (tức 10 - 8 Quý Mão) tại Di tích lịch sử Nhà thờ họ Ngô, Khu 1 phường Đáp Cầu.

Kính mời bà con trong họ về dự lễ. Kính nhờ các BLL thông báo cho các thành viên và báo số lượng về dự lễ cho Ban Đại diện trước ngày 17-9-2023. Xin trân trọng cám ơn.

TM. BAN ĐẠI DIỆN

Trưởng ban

Ngô Thế Hùng