video mạng phần cứng
Bìa và lời chú bản Gia phả họ Ngô Đáp Cầu do cụ NGÔ TRỌNG TỐ biên soạn năm 1877

Giỗ Tổ - Thu Tế 2023

Kính gửi: Các Ông Bà, các anh chị!

Chủ Nhật ngày 24 - 9 - 2023 (tức 10 - 8 Quý Mão) họ ta đã tổ chức Thu Tế tại Di tích lịch sử Nhà thờ họ Ngô, Khu 1 phường Đáp Cầu, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Buổi lễ đã diễn ra trang trọng, vui vẻ. 
Xin được gửi một vài hình ảnh buổi lễ tới các Ông Bà, các anh chị và gia đình; kính chúc các Ông Bà, các anh chị và gia đình luôn vui mạnh. 

Ban liên lạc họ Ngô Đáp Cầu