video mạng phần cứng
Bìa và lời chú bản Gia phả họ Ngô Đáp Cầu do cụ NGÔ TRỌNG TỐ biên soạn năm 1877

Xuân Tế năm Bính Thân tại Nhà thờ Họ Ngô Đáp Cầu (2016)

Xuân tế Họ Ngô Đáp Cầu năm Bính Thân đã được tổ chức vào ngày 12 tháng Hai năm Bính Thân (20/3/2016 ) tại Nhà thờ Họ Đáp Cầu

Nhà thờ Họ Ngô

 

Bàn thờ họ Ngô

 

 

- Tế lễ

 

Tế lễ

 

 

Mừng thọ các Cụ trong dòng họ 90 tuổi

 

 

Cúng lễ 

 

 

Thụ lộc

 

 

- Thụ lộc