video mạng phần cứng
Bìa và lời chú bản Gia phả họ Ngô Đáp Cầu do cụ NGÔ TRỌNG TỐ biên soạn năm 1877

Tin buồn

   Ông Ngô Quang Chương, pháp danh Minh Hiển (Đ11, N11), sinh năm 1931, mất lúc 05h00 ngày 13/3 Nhâm Dần (13/4/2022) tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hưởng thọ 92 tuổi. 
   T
ang lễ đã được tổ chức vào ngày 15/4/2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ông là người đã có công tổng hợp phả ngành 11 và hàng năm cùng bà gửi tiền tiến cúng vào Nhà thờ Tổ. 
   Xin gửi lời chia buồn tới gia quyến.