video mạng phần cứng
Bìa và lời chú bản Gia phả họ Ngô Đáp Cầu do cụ NGÔ TRỌNG TỐ biên soạn năm 1877

Tin buồn

Ban liên lạc Họ Ngô Đáp Cầu vô cùng thương tiếc báo tin: Bà Vũ Thị Mai vợ ông Ngô Thế Thanh (Đ12, N7), sinh ngày 15/08/1925 đã từ trần vào ngày 12/03/2019 (tức ngày 07 tháng Hai năm Kỷ Hợi) tại Hoa Kỳ.

Ban liên lạc Họ Ngô Đáp Cầu xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia quyến.