video mạng phần cứng
Bìa và lời chú bản Gia phả họ Ngô Đáp Cầu do cụ NGÔ TRỌNG TỐ biên soạn năm 1877

Thường trực Hội đồng Ngô tộc VN họp phiên đầu tiên

 Ngày 15/ 3/ 2015, tại Văn phòng làm việc, Thường trực Hội đồng Ngô tộc Việt Nam Khóa IX đã tiến hành phiên họp thứ nhất. Ông Ngô Vui – Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp.

Chủ tịch Hội Đồng chủ trì Hội nghị

Hội nghị đã thống nhất việc phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, thảo luận đưa ra quyết định về chủ trương và biện pháp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Nhiệm kỳ, đồng thời cho ý kiến về một số vấn đề liên quan khác.
Ông Ngô Vui, Chủ tịch Hội đồng, báo cáo một số nhiệm vụ, tình hình trước mắt, dự kiến phương án tổ chức, phân công nhân sự của Thường trực và kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015 cũng như trong cả Nhiệm kỳ. Hội nghị đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng và sát đáng đối với từng lĩnh vực công việc. Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên, Chủ tịch Hội đồng đã kết luận như sau:
I- Về phương án tổ chức và phân công nhiệm vụ cho các thành viên:
Thường trực Hội đồng Ngô tộc Việt Nam khóa IX có 18 thành viên, được phân thành 5 ban chuyên môn. Cơ cấu các ban cụ thể như sau:
1- Ban Phả - Sử gồm các ông: Ngô Vui (Trưởng ban), Ngô Đăng Tri , Ngô Đình Bính.
2- Ban Tài chính gồm các ông: Ngô Văn Tuấn (Trưởng ban), Ngô Văn Hùng, Ngô Thịnh Đức, Ngô Xuân Trường.
3- Ban Khoa học gồm các ông: Ngô Quang Nam (Trưởng ban), Ngô Hữu Minh, Ngô Đăng Sinh, Ngô Khắc Viễn.
4- Ban Đối ngoại gồm các ông: Ngô Quang Xuân (Trưởng ban), Ngô Văn Minh, Ngô Trọng Vịnh.
5- Ban Tuyên truyền – Nghi lễ gồm các ông: Ngô Tiến Quý (Trưởng ban), Ngô Sỹ Phan, Ngô Nhật Dân, Ngô Văn Xuân.
Ông Ngô Vui tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng, các ông: Ngô Quang Nam, Ngô Tiến Quý, Ngô Văn Tuấn và Ngô Quang Xuân giữ vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng, trực tiếp làm trưởng các ban chuyên môn.
II- Về các nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong Nhiệm kỳ:
1- Nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu của Nhiệm kỳ này là tập trung cố gắng làm việc với các cơ quan hữu quan nhà nước để được phê duyệt chủ trương và triển khai dự án xây dựng khu tưởng niệm, thờ tự Tiền Ngô Vương ở Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội, xứng tầm với công trạng, vị thế của vị Tổ Trung hưng, Anh hùng dân tộc. Các thành viên, bộ phận được phân công cần tích cực, chủ động ; đồng thời triển khai công việc theo nhiều hướng, nhiều mặt, cả về thủ tục hành chính, tìm kiếm nguồn vốn… để trong một hai năm tới có thể đạt được kết quả cụ thể.
2- Cùng Hội đồng Ngô tộc tỉnh Băc Ninh tham gia tích cực Dự án xây dựng quần thể khu di tích tưởng niệm Thái úy Lý Thường Kiệt (Ngô Tuấn) tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh do Uỷ ban Nhân dân Tỉnh chủ trì.
3- Song song với hai nhiệm vụ trên, tích cực hoàn thiện tập bộ Phả hệ Họ Ngô Việt Nam để chuẩn bị tái bản, xúc tiến việc lập Hội Doanh nghiệp – Doanh nhân họ Ngô, làm thủ tục mở tài khoản tại ngân hàng và triển khai các nhiệm vụ cụ thể khác đã được nêu trong nội dung Báo cáo Đại hội. Các ban chuyên môn liên quan chủ động xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện, đảm bảo hiệu quả công việc.
Thường trực Hội đồng Ngô tộc Việt Nam biểu thị quyết tâm cùng đoàn kết, nỗ lực, phát huy năng lực của mỗi thành viên, hoàn thành tốt kế hoạch và mục tiêu nhiệm vụ, đưa hoạt động của Hội đồng và của dòng Họ bước vào một giai đoạn mới.