video mạng phần cứng
Bìa và lời chú bản Gia phả họ Ngô Đáp Cầu do cụ NGÔ TRỌNG TỐ biên soạn năm 1877

Giỗ Tổ - Thu Tế 2019

 

 

Kính gửi: Các Ông Bà, các anh chị!

Ngày Chủ nhật 08/9/2019 (ngày 10 tháng 8 Kỷ Hợi) họ ta đã tổ chức Thu Tế tại Nhà thờ họ Ngô Đáp Cầu, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Buổi lễ đã diễn ra trang trọng, vui vẻ. 

Xin kính chúc các Ông Bà, các anh chị và gia đình luôn vui mạnh. 
Ban liên lạc họ Ngô Đáp Cầu